Definicja słowa turystyka

Słowo turystka jest powszechnie używane w języku polskim. Niewiele osób wie jednak, że pochodzi ono od francuskiego zwrotu – tour. Zwrot ten oznacza w języku polskim wycieczkę lub podróż. Zawsze kończy się ona powrotem do miejsca, z którego dana osoba po prostu wyjechała. Jeszcze w XVII wieku za turystów uznawano wyłącznie osoby, które decydowały się na wycieczki po kontynencie europesjkim. Najczęściej z takich wyjazdów korzystała bogata młodzież angielska. To ona właśnie wyjeżdżała do innych krajów, by móc kontynuować swoją naukę.

UNWTO, czyli Światowa Organizacja Turystyki określa dokładnie, co można nazwać turystyką. Według niej są to wszystkie czynności podejmowane przez ludzi, którzy podróżują. Ich podróże muszą mieć wtedy formę wypoczynkową bądź służbową. Turystyka występuje jednakże tylko wtedy, gdy osoby spędzają w danym miejscu określoną ilość czasu, która nie może być dłuższa niż jeden rok. Definicję tą sporządzono, by móc lepiej przeprowadzać pewne statystyki związane z turystyką.

About the author