Turystyka, podróże

Turystyka to słowo które pochodzi z języka francuskiego. Oznacza wycieczkę, podróż. Najważniejszą organizacją międzynarodową związaną z turystyką jest Światowa Organizacja Turystyki. Turystyka to podróże w celach wypoczynkowych lub służbowych. Turystyka nie obejmuje wyjazdów zarobkowych połączonych ze zwiedzaniem. W skład turystyki wchodzą działania takie jak: zakwaterowanie, działalność sportowa, działalność związana z wyżywieniem, działalność związana z kulturą i rozrywką. Ze względu na motyw podróży wyróżniamy turystykę poznawczą, wypoczynkową, kwalifikowaną, zdrowotną, biznesową, religijną. Turystka spełnia wiele funkcji. Jedną z nich jest funkcja wypoczynkowa. Turystyka pozwala na odzyskanie sił fizycznych i psychicznych. Jest ona źródłem radości i pozwala na odpoczynek od pracy. Inne funkcje to zdrowotna i wychowawcza. Turystka pozwala na kontakt człowieka z przyrodą i innymi ludźmi. Dzięki niej zdobywamy wiedzę o otaczającym świecie. W miejscowościach turystycznych zwiększa również popyt towary u usługi.

About the author